Volwassenen

Coaching/Counselling

"Je mag het zelf doen...en... je hoeft het niet alleen te doen...!"

Wanneer de balans tussen werk en privé niet in orde is, als je te lang iets tegen je zin in blijft doen. Het neemt energie, het knaagt aan je, je voelt je gestrest en de burn-out ligt op de loer. Dit kan een moment zijn om een coach in te schakelen.

Wat mogelijk speelt:

  • Ik zit vast, mijn leven is een sleur.
  • Ik voel me leeg en uitgeblust.
  • Ik zou wel eens wat nieuws willen maar weet niet wat.
  • Ik voel dat er iets nieuws gaat komen en weet niet goed welke stappen nu te zetten.
  • Ik ben gefrustreerd en neerslachtig.
  • Ik heb een cursus gevolgd over beter communiceren en merk dat ik weer op een oud spoor zit.

We zijn geneigd om veel energie te steken in het begrijpen en analyseren van de problemen waar we mee te maken hebben.

Wanneer we onze energie richten op de oplossingen en onze focus verleggen naar wat we wèl willen, dan zullen hulpbronnen en nieuwe vormen van handelen makkelijker worden gevonden. De gewenste situatie wordt sneller bereikt.

Het besluit om op zoek te gaan naar een nieuw perspectief kan een stap zijn richting verandering. Veranderingen gaan meestal niet vanzelf en soms is het prettig om daar een personal coach bij te hebben.

Als coach en counsellor luister ik naar het verhaal achter de woorden, check, stem af, spiegel, licht toe en laat via oefeningen, die inzichten kunnen opleveren, ervaren.

Voor meer informatie, neem contact op.

Wandelcoaching

Stel je voor... je loopt over een zandpad en kijkt uit over een prachtig landschap.
Je voelt de wind...
Je ziet de verschillende kleuren...
Je hoort de geluiden van vogels...
Je ervaart de ruimte om je heen...
Je denken is in het hier en nu... even helemaal bij jezelf.

Lopen zet je in beweging, zowel fysiek als mentaal. Tijdens het wandelen werkt de natuur als een metafoor voor situaties die spelen in het leven.

In een wandelcoachingssessie zullen we letterlijk stilstaan bij bijvoorbeeld een omgevallen boom als obstakel, een doorkijkje, of een splitsing van wegen op de route. De symboliek hiervan kan aanknopingspunten geven bij dat wat zich voordoet in ons leven.

Het kan prettig zijn om te praten met iemand die naast je loopt. Oogcontact is minder sterk aanwezig.

Wandelcoaching is geschikt bij allerlei hulpvragen en kan ook in combinatie met gesprekken in een coachingsruimte.

Een wandeling duurt 1.5 tot 2 uur.

Voor meer informatie, neem contact op.

Creatieve (Levens)Loopbaanplanning

“De ware ontdekkingsreis ligt niet in het zoeken naar nieuwe landschappen,
maar in het kijken met een andere blik.”
Marcel Proust

Ben je op zoek naar (ander) werk, naar je essenties, naar meer zingeving?
En… ben je bereid een ‘Creatieve Loopbaanreis’ te maken?

Hoe prettig is het dan om een gids te hebben die je een eind op weg helpt. Op creatieve wijze krijg je meer zicht op vragen met betrekking tot je werkend leven. Door biografisch werk ga je op zoek naar de rode draad in je leven om te ontdekken wat je meer kunt inzetten aan kwaliteiten. Visualisaties brengt beelden uit het onbewuste naar boven die mogelijke antwoorden geven op vragen met betrekking tot je doel. Verschillende oefeningen en werkvormen kunnen helpen om steeds meer inzichten te krijgen m.b.t. hoe jij je leven wilt leven.

In een Creatief Loopbaan traject vormt beeldend werken (tekenen en boetseren) het raamwerk. Je gaat op zoek naar je levenswerk in je werkend leven en als je wilt, ook privé. Het wordt een boeiende reis met ongekende paden. Je krijgt je eigen Blikveld in-zicht.

De counselor stelt vragen, reikt oefeningen aan en jij ontdekt de betekenis. Tussen de bijeenkomsten door ga je met persoonlijk ‘Groeiwerk’ (thuiswerkopdrachten) verder.

Creatieve (Levens)Loopbaan Planning doet een beroep op je verstand en je gevoel en ook op je creativiteit en verbeelding. Deze laatste twee bronnen gebruiken we om bij andere, diepere lagen in jezelf te komen, zodat je HELE ZELF meedoet bij het ontdekken en creëren van je Levenswerk.

Na een ervaringsdeel volgt een concreet deel waarbij je een Loopbaanplan gaat maken.

Voor meer informatie, neem contact op.

Werkwijze

Voor een kennismakingsgesprek (van max 1 uur) reken ik 45 euro. Aan het eind van dit gesprek besluiten we samen om een coachings- of loopbaantraject te starten. Dan vervolgt de intake.

De sessies voor coaching duren 1 tot 1 ½ uur. Bij loopbaantrajecten 1 ½ tot 2 uur.

Tarieven:
sessies per uur €75,-
sessies per 1 ½ uur €110,-
sessies per 2 uur €130,-

Voor scholen geldt een ander tarief.

Afhankelijk van de hulpvraag bestaat een traject uit 4 tot 10 sessies vanaf de eerste afspraak na het kennismakingsgesprek.

De coaching/counseling vindt plaats op een sfeervolle locatie in het coulisselandschap van Noordoost Friesland vlakbij het dorpje Oudwoude, of in overleg op een andere locatie.

Voor meer informatie, neem contact op.

Methodieken

Blikveldcoaching werkt aan wat werkt!
Basismethodieken o.a.:

X

Neuro Linguistisch Programmeren

NLP is een methodiek voor training, coaching en communicatieverbetering.

Neuro Zenuwstelsel waar onze informatie wordt verwerkt…
Linguistisch Wat we doen met de informatie die binnen komt
intern: interne dialoog; in onszelf praten…
extern: met elkaar in gesprek.
Deze informatie wordt gecodeerd.
Hoe zetten we taal in om onze doelen te bereiken…?
Programmeren De wijze waarop wij ordenen; de informatie in ons systeem zetten…

NLP houdt zich bezig met structuren en processen en NLP als methodologie bestudeert de structuur van de subjectieve ervaring; ‘hoe komt het dat we doen wat we doen en wat is de werking ervan…?’ Jezelf vragen stellen en doelen formuleren…

NLP is het ervaren en ondergaan en het bewust maken van onbewuste processen. NLP is een bepaalde houding, een attitude. Het is een communicatie- en veranderingsmethodiek, een weg waarlangs, zoals er vele zijn.

Modelleren (een techniek om uit te zoeken hoe iemand doet wat hij/zij doet) is een middel dat wordt ingezet binnen de NLP. Wie staat model voor dat wat jij meer wilt in je leven?

NLP maakt zichtbaar hoe wij met onszelf en met elkaar communiceren.

Het Communicatiemodel en de Neurologische niveaus uit de NLP vormen een belangrijke basis.

X

Oplossingsgericht Werken

In de traditionele probleemgerichte benadering wordt gezocht naar de oorzaken van een probleem. In de oplossingsgerichte benadering wordt echter gezocht naar voor de cliënt werkbare oplossingen voor het probleem.

De focus ligt op het bevorderen van competenties van de cliënt en niet op analyse van problemen. De cliënt is de expert over zijn eigen leven, gedragingen, interacties en gedachten. Je helpt als coach de cliënt bij het formuleren van te bereiken doelen in de vorm van zelf bedachte oplossingen.

Als professional bent je een expert in oplossingsgerichte gespreksvoering, vanuit een houding van respectvolle onwetendheid en nieuwsgierigheid.

X

Transactionele Analyse

Transactionele analyse of TA is de term die gebruikt wordt voor de persoonlijkheidstheorie en tevens psychotherapeutischebehandelmethode zoals deze is ontwikkeld door Eric Berne in de jaren 50 van de twintigste eeuw.

De TA gaat ervan uit dat ervaringen in de vroege levensjaren ervoor zorgen dat een mens besluiten neemt over zichzelf en zijn omgeving. Deze positieve of negatieve besluiten zijn van invloed op de kwaliteit van de verdere levensloop (het script). Groei en ontwikkeling worden geremd door negatieve besluiten, terwijl positieve besluiten een stimulerende invloed hebben.

Er is in ieder mens een deel dat reageert als Ouder, Kind en Volwassene (EGO posities), dit zijn de archetypen. Om dit te kunnen analyseren kijk je naar het gedrag, gevoelens en gedachten. Alle kanten zijn goed, de één is niet beter dan de ander en... het moet een beetje in balans zijn.

Ieder mens heeft alle egoposities in zich.

X

Systemisch Werken

Ons leven kent van jongs af aan vele systemen. Wij mensen komen voort uit onze huizen van herkomst: de familiesystemen van onze vader en moeder en de verbinding tussen die systemen. Wij groeien op en ontwikkelen ons in systemen met onze opvoeders, onze schoolklas, een team, een vereniging en weer later werken wij in systemen, in organisaties bijvoorbeeld. Wij leren en ontwikkelen ons binnen die systemische context. Ieder van deze levenssystemen heeft een eigen dynamisch krachtenveld, een zielsstroom die ons op een diep en vaak onbewust niveau beweegt.

Er zijn drie “Wetten”, basisprincipes, die ervoor zorgen dat wanneer zij worden nageleefd en gerespecteerd, (familie)systemen het best functioneren:

  1. Binding
  2. Volgorde; je plek in het gezin
  3. Balans in Geven en Nemen